Daglig ledelse

Værestedet drives af en bestyrelse på fem mand, der har en bred erfaring i forhold til misbrugsproblematikker og socialt arbejde. Der er desuden tilknyttet flere frivillige, som bidrager med stort engagement.